Dohoda o stavební připravenosti

Dohoda o stavební připravenosti

            DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ

 

 1. vlhkost vzduchu max. 40 – 55%
 2. teplota v místě realizace 18 – 25 C
 3. přístup po pevných plochách / ne  žebřík a zajištění příjezdu k domu /
 4. dodržení přesných S.O.  pro dveře /vždy se informujte na jejich správnost, lišit se mohou dle výrobce a typu  /
 5. zajistit dostatečně silnou elektrickou přípojku, osvětlení, přívod vody a sociální zařízení
 6. zajistit prostor pro zkompletování a rozměrové úpravy v místě montáže -min 3x4 m  - ve stejném patru
 7. Vyklizení a vysátí nebo zametení prostoru, odstranění původní krytiny/PVC,koberce, vyčištění zbytky barvy, lepidla a omítek /
 8. vždy písemně upozornit na skrytou vadu-špatná izolace, vyšší vlhkost, nerovnoměrné topení /
 9. opravu prasklin a různých deformací v podkladním betonu,anhydritu-řeší investor s  jeho zhotovitelem. Nepřebíráme zodpovědnost za nekvalitní podklad a následně vzniklé vady z tohoto důvodu. POZOR – na technické,dilatační spáry.
 10. zamezit souběh řemesel
 11. špatná kolmost,či nerovnost zdí je součást nekvalitních zednických prací.Vzniklé odchylky a spáry si řeší objednavatel /tmelení, akrylátování /
 12. důsledně zkontrolovat cenovou nabídku, nebo zaměřovací protokol a na změny vždy písemně upozornit
 13. na rizika spojená s nestandardními požadavky zákazníka,nebo požadavky které jsou v rozporu s montážními předpisy je upozorněn a nás toto upozornění vyvazuje ze zodpovědnosti za následné vady
 14. těžké kusy nábytku / kuchyň, knihovna atd./ nesmí znemožnit dilatování – přirozeném  pohybu podlahy jako celku
 15. nivelaci  provádíme vyhlazovací, pouze na přání zákazníka vyrovnávací
 16. součástí každého balení podlah, dveří a zárubní je návod na údržbu a montáž
 17. více práce 350,- Kč / hod bez DPH